Консумативи

Използвайте оригинални консумативи PANTUM, така си гарантирате перфектно качество на печата, дълъг живот на устройството. Гаранцията на устройствата важи единствено при ползване на оригинални консумативи PANTUM.

CTL-1100HC

Тонер касета

Син (1500 стр.) Стандартен капацитет

CTL-1100HK

Тонер касета

Черен (2000 стр.) Стандартен капацитет

CTL-1100HM

Тонер касета

Червен (1500 стр.) Стандартен капацитет

CTL-1100HY

Тонер касета

Жълт (1500 стр.) Стандартен капацитет

CTL-1100XC

Тонер касета

Син (2300 стр.) Голям капацитет

CTL-1100XK

Тонер касета

Черен (3000 стр.) Голям капацитет

CTL-1100XM

Тонер касета

Червен (2300 стр.) Голям капацитет

CTL-1100XY

Тонер касета

Жълт (2300 стр.) Голям капацитет

CTL-2000HC

Тонер касета

Син (3500 стр.) Голям капацитет

CTL-2000HK

Тонер касета

Черен (3500 стр.) Голям капацитет

CTL-2000HM

Тонер касета

Червен (3500 стр.) Голям капацитет

CTL-2000HY

Тонер касета

Жълт (3500 стр.) Голям капацитет

CWT-2000

Резервоар за остатъчен тонер

Капацитет: (15 000 страници)

DL-410

Барабанна касета

Капацитет: (12000 стр.)

DL-425X

Барабанна касета

Капацитет: (15000 стр.)

DL-5120

Барабанна касета

Капацитет: (30 000 стр.)

PA-210EV

Тонер касета

Стандартен капацитет (1,600 стр.)

PD-219

Тонер касета

Стандартен капацитет (1,600 стр.)

TL-410

Тонер касета

Стандартен капацитет (1500 стр.)

TL-410H

Тонер касета

Стандартен капацитет (3000 стр.)

TL-410X

Тонер касета

Голям капацитет (6000 стр.)

TL-425H

Тонер касета

Стандартен капацитет (3000 стр.)

TL-425X

Тонер касета

Стандартен капацитет (6000 стр.)

TL-5120

Тонер касета

Стандартен капацитет (3000 стр.)

TL-5120H

Тонер касета

Стандартен капацитет (6000 стр.)

TL-5120X

Тонер касета

Стандартен капацитет (15 000 стр.)

Консуматив
Устройство PA-210 TL-410 TL-410H TL-410X DL-410
P2500 *
P2500W *
P3300DW * * * *
M6500 *
M6500W *
M6550NW *
M7100DW * * * *
M7200FDW * * * *
M7300FDW * * * *
M6700 * * *
PD-219 TL-425H TL-425X TL-425U DL-425X
P2509W *
M6509 *
M6509NW *
P3305DW * * * *
M7105DW * * * *
TL-5120 TL-5120H TL-5120X DL-5120
BP5100DN * * * *
BM5100ADW * * * *
CTL-2000HK CTL-2000HC CTL-2000МC CTL-2000HY CWT-2000
CM2200FDW * * * * *
CP2200DW * * * * *
CTL-1100C CTL-1100M CTL-1100Y CTL-1100K
CM1100DW * * * *
CM1100ADW * * * *
CP1100DW * * * *
CTL-1100XC CTL-1100XM CTL-1100XY CTL-1100XK
CM1100DW * * * *
CM1100ADW * * * *
CP1100DW * * * *
CTL-1100HC CTL-1100HM CTL-1100HY CTL-1100HK
CM1100DW * * * *
CM1100ADW * * * *
CP1100DW * * * *

Информация за потребителите, относно консумативите

Всички принтери и мултифункционални устройства на марката PANTUM се предлагат окомплектовани със стартови консумативи тонер касети – при серии PANTUM P25XX, M65XX и тонер касета и  барабанен модул при серии PANTUM P33XX, M7XXX.

Моля, обърнете внимание на това, че тонер касетите в принтерите при първоначалното им закупуване са със СТАРТОВИ ТОНЕР КАСЕТИ, или това са касети с ограничен ресурс на копията (с изключение на моделите от Infinite Сериите, при които устройствата се предлагат със стартова тонер касета с ПЪЛЕН капацитет).

При моделите PANTUM P2500, P2500w, M6500, M6500W, M6550NW стартовата касета е с ресурс на копията до 700 страници, при 5% запълненост (покритие) на листа, което означава приблизително  12 до 14 пълни реда текст с размер А4.

Моля, имайте предвид, че печатът на изображения (картини, снимки) ще увеличи разхода на количеството тонер, дори и изображението да е разположено в същото пространство на листа като текста.

При моделите  PANTUM P3300DW, M7100DW, M7300FDW, M7200FDW стартовата тонер касета е за до 1.500 страници при 5% запълненост (покритие) на листа. Друм (барабанните) модули при тези устройства са с пълния си капацитет до 12 000 копия.

При моделите от Infinite Сериите: PANTUM P2509/2509W/M6509/M6509W стартовата тонер касета е с пълен капацитет до 1.600 страници при 5% запълненост (покритие) на листа.

При модели PANTUM P3305DW/M7105DW/M7105DN стартовата тонер касета е за 3.000 страници. Барабанните модули са произведени с ресурс до 25.000 страници.

Моля обърнете внимание, че ресурсът на барабанните модули зависи от начина на печат: разпределение на отделните заявки, размер и вид на хартията и др. Оптималният капацитет на барабанните модули е базиран при печат на 5% запълване на листа и при задача от минимум 3 поредни страници.

Напомняме, че единствено оригиналните консумативи гарантират безупречният печат на Вашите документи и оптималната работа на устройствата.

PANTUM е компания, която от 2010 година произвежда печатащи устройства, вдъхновени от вашите нужди. Практиката ни е научила, че принтирането трябва да е бързо, икономично и лесно за всички.

Свържете се с нас

pantumbulgaria@tnc.bg
+359 895668003

+359 895668002

гр. София, ул. Родопски извор 100